Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Λεξικά - 1

Μικρό λεξικό νέας ελληνικής γλώσσας
Γ. Μπαμπινιώτης, Κέντρο λεξικολογίας 2006

Λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Γ. Καννάς 1990

Λεξικό Ελληνικής γλώσσας
Τόμοι 2, Εκδόσεις Δημητράκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: