Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Ανθρώπινη οικονομική γεωγραφία

Η κοινωνική κι οικονομική οργάνωση στη Γη
Pierre George, Έκδοση του Πανεπιστημίου Παρισιού, 1968
Franco Angeli Editore, Milano 1972 - 1975
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Ο ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Α. 1. Η υποταγή στη φυσική γεωγραφία
Α. 2. Τοπικά παραδείγματα
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Β. 1. Από τον αγροτικό χώρο στον αγροτικό οικισμό
Β.1.1. Εισαγωγή
Β.1.2. Ο αγροτικός χώρος
Β.1.3. Η παραδοσιακή οργάνωση του χώρου. Ο αγροτικός οικισμός
Β.1.4. Τυπολογία αγροτικών οικισμών
Β. 2. Κοινωνική κι οικονομική οργάνωση του αγροτικού χώρου
Β.2.1. Εισαγωγή
Β.2.2. Μη εμπορικές κοινωνίες κι οικονομίες
Β.2.3. Οι οικονομίες παραδοσιακής αστικής αγοράς
Β.2.4. Από την τοπική αυτάρκεια στην οικονομία της αγοράς της Ευρωπαϊκής αγροτικής κοινωνίας
Β.2.5. Η τύχη των αγροτικών οικονομιών στην παγκόσμια αγορά
Β.2.6. Οι δυσκολίες οργάνωσης της γεωργίας και του αγροτικού χώρου στις ( πρώην ) σοσιαλιστικές χώρες
Β.3. Ο χρόνος του αγροτικού χώρου
Β.4. Συμπέρασμα : επιβίωση και μεταβολές
Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Γ.1. Αλλαγή διαστάσεων και αξιών
Γ.2. Οι υποδομές κι οι τεχνολογίες : η χωροθέτηση του βιομηχανικού χώρου
Γ.3. Από το χώρο της εξιδείκευσης στον ολοκληρωμένο χώρο
Γ.4. Η περιοχή σαν γεωγραφικό θέμα κι οργάνωσης του χώρου
Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ( 1965 ) ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ
ΗΣ
Δ.1. Δημογραφική πίεση κι ανάπτυξη
Δ.2. Τα μεγάλα έργα αποκατάστασης του χώρου
Δ.3. Δημιουργία και χρήση των μέσων παραγωγής
Δ.3.1.Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων παραγωγής :
Δ.3.2. Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Δ.3.3. Τα μεγάλα ορυκτολογικά και μεταλλειολογικά εργοτάξια
Δ.3.4.Τα μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα κι οι σύνδεσμοί τους
Δ.4. Ο εξοπλισμός των μεταφορών και των επικοινωνιών
Δ.4.1. Η τοπική κλίμακα
Δ.4.2. Η ηπειρωτική κι η διηπειρωτική κλίμακα
Δ.5. Μεγάλα έργα αστικής αποκατάστασης
Δ.5.1. Ανανέωση κι αλλαγή των παλιών κέντρων
Δ.5.2. Οργάνωση των προαστίων στις ζώνες κατοικίας
Δ.5.3. Η διάνοιξη αυτοκινητόδρομων στους αστικούς ιστούς
Τελικά συμπεράσματα
Μετάφραση από τα ιταλικά : Σοφία Πάνου, Αύγουστος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: