Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Βιομηχανική εγκατάσταση

Peter E. Lloyd - Peter Dicken
Harper & Row Publishers, Inc, N.Y., USA
Franco Angeli Editore 1986
.
Ιταλία : Κέντρα και περιφέρειες
Συλλογικό, Franco Angeli Editore 1984
.
Η βιομηχανική εγκατάσταση
R. C. Estall - R. O. Buchanan
Franco Angeli Editore 1985

Δεν υπάρχουν σχόλια: