Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Ιστορία της αρχιτεκτονικής - 1

Ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής
Leonardo Benevolo, Storia dell' architettura moderna
Laterza, 1979 ( http://www.laterza.it/ )

Ιστορία της αρχιτεκτονικής
Robert Furneau - Jordan, Υποδομή 1980

Αρχιτεκτονικοί θησαυροί της Γης
Sir Nikolaus Pevsner - John Julius Norwich
Εκδόσεις Αρσενίδη, 1975

Δεν υπάρχουν σχόλια: