Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Αστρονομία : βασικά βιβλία - 2

Igor Novikov, Οι μαύρες τρύπες και το σύμπαν
Τραυλός 2002 ( http://www.travlos.gr/ )

Simon Singh, Big Bang, Τραυλός 2005
.
David Levy, Το βιβλίο του κόσμου
Αλεξάνδρεια 2004
http://www.alexandria-publ.gr/
.
Jayant Narlikar, Τα 7 θαύματα του Σύμπαντος
Τραυλός 2001 ( http://www.travlos.gr/ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: