Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Ιστορία της αρχιτεκτονικής - 2

Ελληνική κλασσική αρχιτεκτονική
Roland Martin, Architettura Greca
Electa Editrice, 1980

Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα
Μανόλης Κορρές, Μέλισσα 1993

Δεν υπάρχουν σχόλια: