Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Αστρονομία : βασικά βιβλία - 1

Ματιές στο Σύμπαν
Carolyn Collins Petersen - John C. Brandt
Πλανητάριο Θεσσαλονίκης 2005

Giles Sparrow, Cosmos
Quercus Pubblishing Ltd, 2006

Terence Dickinson, Το Σύμπαν και πέρα από αυτό
Πλανητάριο Θεσσαλονίκης 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: