Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Ευρώπη : Λογοτεχνία - 1

Κόλαση
Dante Alighieri ( 1265 - 1321 )
Ανδρέας Ριζιώτης,Τυπωθήτω, 2002 - 2006

Καθαρτήριο
Dante Alighieri ( 1265 - 1321 )
Ανδρέας Ριζιώτης,Τυπωθήτω, 2002 - 2005

Παράδεισος
Dante Alighieri ( 1265 - 1321 )
Ανδρέας Ριζιώτης,Τυπωθήτω, 2002 - 2005

Δεκαήμερον ( 1335 )
Giovanni Boccaccio ( 1313 - 1375 )
Κοσμάς Πολίτης, Τόμοι 2, Γράμματα, 1993

Ο Ηγεμόνας ( 1513 )
Niccolo Machiavelli ( 1469 - 1527 )
Διονύσης Βίτσος, 183 βασικές ρήσεις από τον Ηγεμόνα
Περίπλους 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: