Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Ιστορία της φυσικής

Η " εντολή " του Γαλιλαίου
Edmund Blair Bolles
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005
http://www.cup.gr/

Ιστορία της φυσικής, Τόμος 1
Emilio Segre'
Δίαυλος 1997 - 2001
.
Ιστορία της φυσικής, Τόμος 2
Emilio Segre'
Δίαυλος 1997
http://www.diavlos-books.gr/

Helge Kragh, Οι γενιές των κβάντων
Κάτοπτρο 2004 ( http://www.katoptro.gr/ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: