Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Ιστορία της αρχιτεκτονικής - 3

Λεξικό Αρχιτεκτονικής
John Fleming - Hugh Honour
Nickolaus Pevsner - David Etherton
Penguin books, 1966 - 1972

Κάστρα Μ. Βρετανίας και Δυτικής Ευρώπης
Dobroslav Libal, Castles
Hamlyn - Aventinum, Prague 1992

Δεν υπάρχουν σχόλια: