Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Οι 4 κλασσικοί

Adam Smith ( 1723 - 1790 )
Έρευνα για τη φύση και τα αίτια του πλούτου των εθνών
Παπαζήσης 1999

David Riccardo ( 1772 - 1823 )
Αρχές της πολιτικής οικονομίας και φορολογίας
Παπαζήσης 2002
.

Karl Marx ( 1818 - 1823 )
Το κεφάλαιο, Τόμοι 3
Σύγχρονη Εποχή, 1978

John Maynard Keynes ( 1883 - 1946 )
Η Γενική θεωρία της απασχόλησης,
του τόκου και του χρήματος
Παπαζήσης 2001

Ernesto Screpanti - Stefano Zamagni
Η ιστορία της οικονομικής σκέψης
Τυπωθήτω 2004

Κι ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τους παραπάνω καθηγητές οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιένα και της Μπολώνια αντίστοιχα, για την ιστορία της οικονομικής σκέψης που φθάνει μέχρι τις σύγχρονες θεωρίες.
Από το προλογικό σημείωμα του Νίκου Θεοδωράκη, διδάκτορα οικονομικών επιστημών και καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταφέρω τα παρακάτω :
" Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου των Ernesto Screpanti και Stefano Zamagni, η οικονομική επιστήμη προβάλλει ως μια επιστήμη κατ' εξοχήν κοινωνική, που την ασκούν άτομα τα οποία δεν μένουν αμέτοχα στις πολιτικές κι ιδεολογικές διαμάχες του καιρού τους και τα απασχολούν τα προβλήματα που θέτει η εποχή τους... Αναλύουν τις οικονομικές θεωρίες στο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.
Με την προσέγγισή τους, οι συγγραφείς ενθαρρύνουν την κριτική στάση απέναντι στην οικονομική θεωρία και βοηθούν στην κατανόησή της, αφού ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τον αρχικό προβληματισμό και τη λογική με την οποία ξεκίνησε κάθε θεωρία, άρα και τη βαθύτερη δομή της. "

Ή αλλοιώς, να προσθέσω εγώ, τα θεμέλια κάτω από το οικοδόμημα που ύψωσαν οι διάδοχοι με τις διορθώσεις και τις προσθήκες τους , με το πέρασμα των χρόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: