Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Επιστήμες : Γενικά βιβλία - 2

Ανθολογία αρχαίων κειμένων
Ευάγγελου Σταμάτη, Αδελφοί Ρόδη, 1960

Το βιβλίο των επιστημών, Αλεξάνδρεια 2005
http://www.alexandria-publ.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: