Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

Πολεοδομία - 2

Εισαγωγή στην ιστορία και την θεωρία της πόλης
Γιώργος Σαρηγιάννης, Αθήνα 1987

Αθήνα, Μίλητος 2004

Δημήτρης Καρύδης, Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας
Παπασωτηρίου 2006

ΘΕΑΘΗΝΑΙ
Θανάσης Σταυράκης* – Κυριάκος Μαντούβαλος
* http://www.tstavrakis.com/
Ποταμός 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: