Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Αστρονομία : θεωρίες για το Σύμπαν

Lawrence Krauss, Σκοτεινή ύλη
Τραυλός 2005 ( http://www.travlos.gr/ )

Αέναο σύμπαν
Paul Steinhardt - Neil Turok
Αβγό 2008 ( http://www.avgobooks.com/ )

Steven Weinberg, Τα τρία πρώτα λεπτά
Οctavision 2006 ( www.octavision.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια: