Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Γη - 1

Γη
Nicholas Cheetham, Earth, Quercus 2006

Γη
Ο απόλυτος εικονογραφημένος οδηγός
James Luhr, Δομή 2005

Ηφαίστεια και σεισμοί
Susanna Van Rose, Ερευνητές 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια: