Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Γιώργος Γραμματικάκης

Η κόμη της Βερενίκης
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1990 - 2006
.

Η αυτοβιογραφία του φωτός
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005 - 2006
www.cup.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: