Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία

Το βιβλίο του φωτογράφου
John Hedgecoe
Μωρεσόπουλος, 1980

Το βιβλίο της έγχρωμης φωτογραφίας
Adrian Bailey - Adrian Holloway
Μωρεσόπουλος, 1983

Δεν υπάρχουν σχόλια: