Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Γη - 2

Οι μάγοι του καιρού
Tim Flannery, Ισόρροπον 2006
.
Μια ενοχλητική αλήθεια
Αλ Γκόρ, Καθημερινή 2007
.
Εύθραυστη Γη
Συλλογικό, Ερμείας 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: